dziwna rzecz….nie ma świata jestem ja…nie ma mnie jest świat…chyba nie powinno mnie być